Kontakt
TIDSBOKNING: 0451-531 11
KANSLI: 0451-531 11
RESTAURANG: 0451-531 37
 
E-POST: info@skyrupsgk.se
ADRESS: Herrgårdsvägen 35, 282 95 Skyrup

Facebook

Utträde

Om du av någon anledning önskar att avsluta ditt medlemskap är det nedanstående villkor som gäller.

Regler utträde

Hej

Om du önskar begära utträde ur klubben skall detta meddelas skriftligt innan den 31 december innevarande år, annars förlängs ditt medlemskap automatiskt med ett år i taget.
Du har under innevarande år alltid möjlighet att uppgradera ditt medlemskap, men du kan inte nedgradera medlemskapet till ett billigare alternativ.

Det är viktigt att datum för utträde respekteras då antal medlemmar ligger till grund för vilka investeringar som skall göras till kommande år, och dessa görs redan i januari.

En påminnelse kommer att skickas innan ärendet lämnas vidare till nästa instans.

Med vänlig hälsning
Skyrup Golf & Hotell
Skyrups GK

Bokningsläget

Banstatus:

Banan är stängd tillsvidare.


Klipphöjder:

12,0 | 15,0 | 4,0

tee | fairway | green


Stimp:

-- | --

övningsgreen | hål 18


Min Golf

Logga in på Min Golf»

TIDSBOKNING: 0451-531 11
KANSLI: 0451-531 11
RESTAURANG: 0451-533 33
E-POST: info@skyrupsgk.se

ADRESS:
Herrgårdsvägen 35
282 95 Skyrup