”Sällan har en greenfee känts både så motiverad och prisvärd”

– GOLF DIGEST

Ring och boka 0451 – 53 111 

Golfbanan

Skyrups golfbana är en av Skånes vackraste golfbanor med ett rykte att ha regionens bästa greener. Banan är belägen intill Finjasjön där ett par av hålen spelas utmed sjön och ger en härlig utsikt och inramning. Övriga delen av banan böljar fram i park/skog karaktär och är en utmaning för alla typer av golfare, en risk/reward bana som lämpar sig väl för matchspel med mycket vattenhinder som är strategiskt placerade för den bättre spelaren. För den lite mer oerfarna så är det en behaglig runda man har framför sig med ruffar där man alltid hittar bollen och har god chans till ett bra resultat.

Golfspelet
Banarbetare äger alltid företräde. Om banarbetare finns inom räckhåll, visa att du är redo och invänta klartecken innan du slår. Provsvinga aldrig i riktning mot banarbetare eller andra spelare.

Partier som inte håller sin plats på banan är skyldiga att släppa igenom bakomvarande parti.

Alla spelare förväntas visa omsorg av banan. Nedslagsmärken på green ska lagas. Uppslagna torvor ska återplaceras och trampas till. Vi hoppas att alla hjälps åt att följa detta för att få en så bra spelupplevelse som möjligt.

Vad händer vid frost eller dimma?
Vid frost eller dimma förskjuts samtliga tider. Receptionspersonalen meddelar när det är ok att spela. Vi gör vårt bästa för att förutse frost och blockerar då tider för att minska risken för förskjutning av bokade tider.

HOPPAS NI FÅR EN FIN GOLFUPPLEVELSE HOS OSS!

//Teamet i Skyrup

Lokala regler

Följande lokala regler gäller allt spel på klubben om inget annat beslutas för en specifik tävling. Tidvis kan lokala regler gälla och dessa anslås. 

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Out of bounds (Regel 18.2)

1. Vita pinnar markerar gränsen för Out of Bounds på hela banan.
2. Elstängsel på banan och utanför banan är bara elstängsel och är inte Out of Bounds markering. 

Pliktområden (Regel 17)

1. Vid spel av hål 4 är dammen framför green på hål 5 att betrakta som rött pliktområde.
2. Om en boll är i pliktområdet på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slagts plikt:

  • Ta lättnad enligt Regel 17.1. 
  • Som en extra boll i droppzonen cirka 40 m från green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. Vid droppning i droppzonen måste bollen träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom droppzonen. 

 

SKYDD AV UNGA TRÄD (REGEL 16)

Regel 16. Onormala banförhållanden

Mark under arbete.

De unga träden identifierade med stödpinnar på (hål 2,3,4,5,8 och 9) är spelförbudszoner. Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.f.

 

Lättnad måste tas på följande sätt:

  • Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnad på spelfältet
  • Storlek på lättnadsområdet mätt från referenspunkt: En klubblängd men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområdets läge.
  1. Måste vara på spelfältet
  2. Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  3. fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet måste uppnås.

 

Obs! Lättnad ska tas genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3)

En spelförbudszon:  Är en del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt regel 14.7a.

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a. Mark under arbete 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definerat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1.f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definerar gränsen för mark under arbete.
4. Traktorspår, jordfasta stenar och berg i dagen på finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.
5. Störande inverkan av hål gjort av djur (t.ex en mullvadshög). Lättnad får tas utan plikt enligt Regel 16.1.a.
6. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen är mark under arbete. 

b. Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16.1)
1. Områden vars gröns defineras av vita spraylinjer som ansluter till områden definerade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Elstängsel på banan/spelfältet behandlas som ett oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt Regel 16.1.b utan plikt.

Begränsningar i att använda speciell utrustning

a. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning. 
1. Under en rond får en spelare eller denns caddie inte åka med någon form av motoriserad transportmedel med undantag för när de godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel. 
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel om läkarintyg finns. Enskild bedömning kan göras för äldre personer av Skyrup Golf & Hotells ansvarig. 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna loka regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a. Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer signaleras med en lång signal. 
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepande gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepande gånger). Plikt se Regel 5.7.b. 
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda. 

Policys för speltempo

1. Den maximala tillåtna tiden för att spela färdigt 18 hål på Skyrup Golf & Hotell 4 tim och 17 min för en 4-boll. Vi rekommenderar ett raskt speltempo enligt Regel 5.6.b och att man tillämpar ”Ready golf” enligt Regel 6.4.b.

golfbana skåne
golfbana skåne
golfbana skåne
golfbana skåne

Herrgårdsvägen 35
282 95 Tyringe
Sverige

Tidsbokning: 0451-531 11
Kansli: 0451-531 11
Restaurang: 0709-554 360
Mail: info@skyrupsgk.se

Kansliets öppettider just nu:
Mån - Fre: 07.30-17.00
Lör-Sön: 07.00-17.30

 

Golf  |  Spela & Tävla  |  Golfbanan  |  Golfpaket  |  Träna  |  Lektioner  |  Comboträning  |  Golfskola  |  Grönt kort  |  Medlemskap   |  Restaurang  |  Företag  |  KonferensJobba Hos oss