“Sällan har en heldagsgreenfee känts
så både motiverad och prisvärd”

– GOLF DIGEST

Ring och boka 0451 – 53 111 

Golfbanan

Skyrups golfbana är en av Skånes vackraste golfbanor med ett rykte att ha regionens bästa greener. Banan är belägen intill Finjasjön där ett par av hålen spelas utmed sjön och ger en härlig utsikt och inramning. Övriga delen av banan böljar fram i park/skog karaktär och är en utmaning för alla typer av golfare, en risk/reward bana som lämpar sig väl för matchspel med mycket vattenhinder som är strategiskt placerade för den bättre spelaren. För den lite mer oerfarna så är det en behaglig runda man har framför sig med ruffar där man alltid hittar bollen och har god chans till ett bra resultat.

Vår kvalitetsstämpel som ska säkerställa att vi alltid kommer ha bästa möjliga golfbana med fokus på att få fram de bästa greenerna är Course Manager Simeon Lilienberg. Simeon är sedan hösten 2014 även anställd konsult av Svenska Fotbollsförbundet som ansvarig för gräskvalitén på vår nationalarena, Friends Arena

VÄLKOMMEN

Lokala regler

Följande lokala regler gäller allt spel på klubben om inget annat beslutas för en specifik tävling. Tidvis kan lokala regler gälla och dessa anslås. 

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Out of bounds (Regel 27)

a. Vita pinnar markerar gränsen för out of bounds på hela banan.

Vattenhinder inkl sidovattenhinder (Regel 26)

a. Om en boll ligger i eller berör i vattenhindret (sjöviken) eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i vattenhindret på hål 14 får spelare fortsätta enligt Regel 26.  Som ett ytterligare alternativ kan man droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen ca 40 m från green även när bollen sist skar gränsen till vattenhindret längre från green än dropzonen. 
Vid droppning i dropzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller nämre hålet.

b. Vid spel av hål 14 är dammen framför green på hål 5 att betrakta som sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita pinnar.

c.  Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

d. Traktorspår, jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är MUA (Regel 25-1b är tillämplig)

e. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen är MUA (Regel 25-1b är tillämplig)

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

a. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1 är tillämplig)

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Objekt identifierade med orange markering.

b. Områden vars gräns definierats av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte MUA.

c. Belagda vägar och stigar. Lättnad får beredas utan plikt enligt regel 24-2.

d. Skydd av unga träd identifierade med blå stödlinor och förankringspinnar. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för dennes sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 24-2b.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hens partner, hens motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Tillämpas när bollen ligger på green. 

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturligt orsak såsom tygdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras. 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda avståndsmätare. Om en spelare under fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organsik del av banan (Regel 13-1)

a. Alla stengärdsgårdar är en organsik del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärsgårdarna. 

Herrgårdsvägen 35
282 95 Tyringe
Sverige

Tidsbokning: 0451-531 11
Kansli: 0451-531 11
Restaurang: 076-536 10 00 
Mail: info@skyrupsgk.se

Kansli öppettider:
Måndag - Fredag kl. 08.00 - 16.00

 

Golf  |  Spela & Tävla  |  Golfbanan  |  Golfpaket  |  Träna  |  Lektioner  |  Comboträning  |  Golfskola  |  Grönt kort  |  Medlemskap   |  Restaurang  |  Företag  |  Konferens

Share This