Ordföranden har ordet

Det är annorlunda tider nu. En pandemi har slagit till och påverkar mångas hälsa världen över. Vi minns hur våren förändrades för de flesta av oss. Det hela startade kring årsskiftet, men för oss i Sverige så blev pandemins verkningar påtagliga först under några kaotiska dagar i mitten av mars. Vi tvingades göra omställningar i vårt sätt att leva, jobba och umgås med vänner och bekanta.

Hursomhelst, alla vi som älskar golf hittade trots allt ut på grönbete. Väl ute på banan i Skyrup så möttes vi av fin-fina greener, den ivrigt påhejande göken vid femmans tee och den skönsjungande nektargalen i buskaget vid hål fjorton. Säsongen skulle visa sig bjuda på massor med golf. Det slogs rekord såväl lokalt som nationellt vad gäller antalet spelade ronder under en säsong. För många kan det ha varit en räddning under ett år som detta. Däremot blev tävlingssäsongen sönderhackad – ja, om man bortser från vår fantastiska tävlingsvecka i Skyrup som i vanlig ordning blev succéartad. Tack till alla som var med och bidrog!

Efter en tid av återhämtning under sommaren så ser det nu ut som om att vi kommer att ställas inför det som forskarna kallar en andra pandemivåg. Det gör att vi från golfklubbens styrelse har landat i att vi tvingas genomföra höstårsmötet som ett digitalt möte via länk. Vi har tagit fram instruktioner som talar om hur man med några enkla steg kan delta vid mötet. Anmäl ditt deltagande till richard.heingard@hotmail.com så kommer du att få en möteslänk och instruktioner utskickade i god tid före mötet.

Slutligen vill jag å styrelsens vägnar framföra ett särskilt tack till de medlemmar som var med och bidrog med tankar och idéer i samband med den framtidsworkshop som hölls en söndag i oktober. Styrelsen kommer att kika vidare på materialet under vintern med förhoppning om att någon eller några nyheter ska kunna presenteras redan under den kommande säsongen.

Tryck på länkarna här under för att öppna en PDF med förslag till verksamhetsplan samt styrelsens budgetförslag

Förslag till verksamhetsplan för Skyrups GK 2021

Styrelsens budgetförslag 2021

 

Kallelse till höstårsmöte

Styrelsen för Skyrups GK kallar härmed till höstårsmöte.

Tid: Torsdagen den 26 november 2020 kl. 18:00.

Plats: Digitalt möte via länk (se särskilda instruktioner).

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet.
 7. Presentation av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetförslag för verksamhetsåret och räkenskapsåret 2021.
 8. Val av:
 • ordförande för ett år
 • ordinarie ledamöter och suppleanter enligt valberedningens och höstmötets förslag
 • två revisorer jämte suppleanter för ett år
 • valberedning bestående av två ledamöter varav en ordförande
 • ombud till golfdistriktsförbundets möten (GDF-möten).
 1. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
 2. Övriga frågor.

Förslag till verksamhetsplan, budgetförslag och valberedningens förslag till nya ledamöter finns normalt sett på kansliet en vecka före höstårsmötet. Med hänsyn till gällande restriktioner kring den pågående pandemin distribueras ovanstående endast digitalt via hemsidan.

På uppdrag av styrelsen,

Richard Heingard

Ordförande Skyrups GK