Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vår-årsmöte

30 mars, 2021,18:30 - 19:30

Vår-årsmöte 2021

Styrelsen för Skyrups GK kallar härmed till vår-årsmöte.

Tid: tisdagen den 30 mars 2021 kl. 18:30.

Plats: Digitalt möte via länk – för deltagande, skicka anmälan till richard.heingard@hotmail.com

Dagordning:

 • Mötets öppnande.
 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet.
 • Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse för 2020 samt årsredovisning (balansräkning och resultat) för 2020.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gällande verksamhets- och räkenskapsåret 2020.
 • Fastställande av balansräkning och resultat samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 • Övriga frågor.
  • Eventuella förtydliganden kring de nyheter för 2021 inom Skyrups GK och Skyrup Golf & Hotell som redan har presenterats via genomförda medlemsutskick.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse finns normalt sett på klubbens kansli en vecka före vårårsmötet. Med hänsyn till gällande restriktioner kring den pågående pandemin distribueras ovanstående endast digitalt via hemsidan.

På uppdrag av styrelsen,
Richard Heingard
Ordförande Skyrups GK

Detaljer

Datum:
30 mars, 2021
Tid:
18:30 - 19:30