Spela & Tävla

Greenfee

Bokningsregler
Fredag – Söndag är att betrakta som helgdagar vid bokning på Skyrup Golf & Hotell.

Måndag – Torsdag: (ej juli månad)
07:00-15:00: 490 kr
15:10-20:00: 290 kr

Fredag – Söndag & helgdagar, samt juli månad
07:00-07:50:  590 kr
08:00-11:00: 690 kr
11.10-15.00: 590 kr
15:10-20:00: 390 kr

Sydpoolen
Måndag – Torsdag: 365 kr
Fredag: 440 kr (Alla dagar juli månad)

Juniorer spelar för halva ordinarie pris.
Juniorer i Sydpoolenklubbar och vänklubbar spelar för 150 kronor under vardagar.

Heldagsgreenfee
För er som önskar att spela mer än 18 hål samma dag, lämnar vi en generös rabatt på andra varvet.
Måndag – Torsdag: 150 kr
Fredag – Söndag: 250 kr
Heldagsgreenfee kan inte nyttjas i samband med rabatter, såsom Sydpoolen. Minimikostnad för Heldagsgreenfee är 640kr.

Bokningsläge

Tävlingar

Tävlingsavgift är 180 kr om inget annat anges.

Samarbetsklubbar

Som fullvärdig medlem i någon av nedan golfklubbar spelar du hos oss för ett rabatterat pris.

Golfklubb                                        Vardag på Skyrup                    Helg på Skyrup efter kl. 13.00
Wittsjö GK 250 SEK (EJ JULI MÅNAD) 350 SEK (EJ JULI MÅNAD)
Perstorps GK 250 SEK (EJ JULI MÅNAD) 350 SEK (EJ JULI MÅNAD)
Araslöv Golf & Resort Halv. ord greenfee efter 13.00 Halv. ord greenfee efter 13.00
Sölvesborgs GK Halv. ord greenfee efter 13.00 Halv. ord greenfee efter 13.00

Juniorer spelar för 100 SEK alla dagar (helg efter kl. 13.00)

Medlemmar i Eslöv GK och Bosjökloster GK spelar fritt tre gånger/år under vardagar och helger efter 13.00. Under juli månad alla dagar efter 13.00 (Gäller Bosjökloster GK)

Fullvärdiga medlemmar: måndag – fredag alla tider samt lördag – söndag & helgdagar efter kl. 13.00.
Vardagsmedlemmar: måndag – fredag alla tider (gäller ej röda dagar)

 

Golfklubb   Vardag på Skyrup Helg efter 13 på Skyrup Vardag i Danmark Helg i Danmark 
Nivå GK 350 SEK 450 SEK 350 DKK 350 DKK
Hjortespring GK 365 SEK 440 SEK 25% på ordinarie 25% på ordinarie
Vallø GK 365 SEK 440 SEK 250 DKK 350 DKK
Skovbo GK 365 SEK 440 SEK 300 DKK 300 DKK
Brøndby GK 365 SEK 440 SEK 300 DKK 300 DKK
REE Golf 365 SEK 440 SEK 350 DKK 350 DKK

SENIOR: 25 % (minst) rabatt på vid varje tillfälle gällande greenfee. Gäst kan dock ej begära lägre pris än 330 kr.
JUNIOR: fast pris 100 kr.

Gäller helgfri Vardag (månd-fred) samt Lör-, Sön- och Helgdag efter 13.00

”J” = deltar inte under juli månad.
”H” = deltar inte under Lör-, Sön- och Helgdag.

Medlem som vardag betalar någon form av greenfee på hemmaklubben (”greenfeemedlem”) har ej rätt till spel till Sydpoolenrabatt.

 

Abbekås Landskrona GK (J)(H) Tomelilla GK
Allerums GK Ljungbyheds GK (H) Trelleborgs GK
Araslöv GK Lydinge GK Vellinge GK (H)
Assartorps GK Malmö-Burlöv GK (H) Wittsjö GK
Bedinge GK Perstorps GK (H) Ystad GK (H)
Boa Olofströms GK Ronneby GK Åkagårdens GK (J)(H)
Bosjökloster GK Romeleåsens GK Älmhults GK
Sölvesborgs GK (J)(H) Ängelholms GK
Carlskrona GK S:t Arild GK (J)(H) Äppelgården GK (H)
Degeberga Widtsköfle GK
Sjöbo GK Öresunds GK (H)
Eslövs GK Skepparslövs GK Örestads GK (H)
Flommens GK (J)(H) Skyrups GK Österlens GK (J)(H)
Hinton (H) Söderslätts GK (H) Östra Göinge GK
Hässlegårdens GK Söderåsens GK Woodlands (H)
Karlshamns GK (H) Trummenäs GK (H) Lunds Akademiska
Tegelberga GK (H)
Kävlinge GK Trummenäs (H)

RING +46 451-531 11  FÖR ATT BOKA STARTTID PÅ SKYRUP GOLF & HOTELL

Golfbilar

Vi har 12 st golfbilar för uthyrning.

Medlem 
18 hål: 350 kr (200 kr med läkarintyg) 
36 hål samma dag: 450 kr (300 kr med läkarintyg) 

Gäst
18 hål: 400 kr (350 kr med läkarintyg)
36 hål samma dag: 550 kr

Vi ställer inga krav på läkarintyg för att hyra golfbil men man måste ha giltigt körkort och klara ett alkotest. Körkortet skall uppvisas vid uthämtning av bil. Det går att boka bil enligt samma regler som starttider.

Vi tillåter inga egna fordon på vår anläggning.

Hyrvagnar

Vi har 40 st vagnar för uthyrning. De kostar 60 kr/dag. Om ni är många i en grupp som skall ha kan det vara idé att förboka.

Tävlingsansvarig
Skyrup Golf & Hotell

 

Daniel Edvardsson
0451-531 11
daniel@skyrupsgk.se

Tävlingsvillkor

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

EGA - handicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Handicap.
Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång, se villkor för varje tävlingsinbjudan. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

 

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: Klass A och B med en delning med lika stort antal per klass.
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

Tee

I klubbens tävlingar herrar – tee 59, damer – tee 47 och herrar 75 år tee 47 om så önskas och ska anges vid anmälan. För övrigt se tävlingsinbjudan för varje tävling.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen till tävlingsansvarig. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet/receptionen med båda fötterna. Spelaren är ansvarig för att scorekortet är läsbart.

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Lokala regler

Följande lokala regler gäller allt spel på klubben om inget annat beslutas för en specifik tävling. Tidvis kan lokala regler gälla och dessa anslås.
Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Out of bounds (Regel 18.2)

1. Vita pinnar markerar gränsen för Out of Bounds runt hela banan.
2. Elstängsel på banan och utanför banan är bara elstängsel och är inte Out of Bounds markering.

Pliktområden (Regel 17)

1. Vid spel av hål 4 är dammen framför green på hål 5 att betrakta som rött pliktområde.
2. Om en boll är i pliktområdet på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

  •  Ta lättnad enligt Regel 17.1.
  •  Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen cirka 40 m från green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. Vid droppning i droppzonen måste bollen träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom droppzonen. 

 

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a. Mark under arbete 
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definerat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1.f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definerar gränsen för mark under arbete.
4. Traktorspår, jordfasta stenar och berg i dagen på finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.
5. Störande inverkan av hål gjort av djur (t.ex en mullvadshög). Lättnad får tas utan plikt enligt Regel 16.1.a.
6. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen är mark under arbete. 

b. Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16.1)
1. Områden vars gröns defineras av vita spraylinjer som ansluter till områden definerade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Elstängsel på banan/spelfältet behandlas som ett oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt Regel 16.1.b utan plikt. 

Begränsningar i att använda speciell utrustning

a. Förbjuden använding av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel om läkarintyg finns. Enskild bedöming kan göras för äldre personer av Skyrups Golf & Hotells ansvarig.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a. Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepande gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepande gånger). Plikt se Regel 5.7.b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Policys för speltempo

1. Den maximala tillåtna tiden för att spela färdigt 18 hål på Skyrups GK är 4 tim och 15 min för en 3-boll och 4 tim och 30 min för en 4-boll. Vi rekomenderar ett raskt speltempo enligt Regel 5.6.b och att man tillämpar ”Ready golf” enligt Regel 6.4.b.

Herrgårdsvägen 35
282 95 Tyringe
Sverige

Tidsbokning: 0451-531 11
Kansli: 0451-531 11
Restaurang: 0451-531 11
Mail: info@skyrupsgk.se

Kansliets öppettider just nu:
Mån - Fre: 07.30-17.00
Lör - Sön: 07.00-17.00

 

Golf  |  Spela & Tävla  |  Golfbanan  |  Golfpaket  |  Träna  |  Lektioner  |  Comboträning  |  Golfskola  |  Grönt kort  |  Medlemskap   |  Restaurang  |  Företag  |  Konferens